Algemene voorwaarden


03-06-2019

Inschrijving
Door ondertekening van het inschrijfformulier verbindt u zich voor een geheel seizoen (sep – jul). Hiermee gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld.
Bij inschrijving halverwege de maand, wordt de eerste maand naar rato berekend.
Door je in te schrijven wordt er toestemming verleend aan Studio Ses om foto's en video's te maken en deze geplaatst kunnen worden op sociale media, de website en pers doeleinden.

 

Betaling
De betaling kan in een keer worden voldaan (jaarbetaling) of per maandelijkse incasso. Dit geeft u aan op het inschrijfformulier.
– Bij jaarbetalingen waarbij de inschrijving ingaat in de maand september wordt een korting van 5% gegeven. De korting van 5% komt te vervallen indien de betaling niet binnen de betaaltermijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden.
Bij opzegging volgens de opzegtermijnen binnen het seizoen, komt de korting te vervallen en wordt het resterende lesgeld gerestitueerd.
– De maandelijkse incasso wordt aan het begin van iedere maand omstreeks de 1van de maand afgeschreven.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt €10,-. Het eenmalige inschrijfgeld wordt samen met de eerste contributie maand geïncasseerd.

Storno van lesgeld
Bij stornering van het lesgeld wordt per keer € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

Lesgeld en vakanties
– Een seizoen loopt vanaf de eerste volle week van september tot en met de laatste volle week van juni.
– De vakantiedata/vrije dagen lopen in principe synchroon met die van het basisonderwijs. Deze zijn te vinden op de website van Studio Ses. In het lesgeld is rekening gehouden met vakanties, feestdagen en vrije dagen.
– Studio Ses garandeert minimaal 35 lessen per cursusjaar.

Opzegging
– Tussentijdse opzegging van de (recreatieve) dans lessen dient te geschieden vóór 1 december vóór 1 maart of vóór 1 juli van een seizoen via Opzeggen Lidmaatschap.U ontvangt een bevestiging per mail. Bij tussentijds opzeggen is het lesgeld tot aan de opzegdatum verschuldigd.
- Voor wedstrijdgroepen & theater les geld opzeggen vóór 1 januari of vóór 1 juli.

Administratie
– Het is in het belang van de leerling en Studio Ses dat wijzigingen (adres, telefoonnummer, mailadres, IBAN nummer, etc.) zo spoedig mogelijk per mail of via het contactformulier worden doorgegeven.
– De administratie communiceert alleen middels de e-mail. Berichten (mondeling of telefonisch) via de docent worden niet verwerkt.
– Studio Ses is niet aansprakelijk voor niet aangekomen mail, ongeopende mail of fout opgegeven email adressen (controleer daarom de instellingen van uw spamfilter, zodat u onze mails kunt ontvangen).

Afwezigheid
– Als een leerling de les niet kan volgen, dient dit te worden doorgegeven aan Sieske Luiken of via de website, per mail of telefonisch.
– Het verzuimen van lessen, ongeacht de reden, ontheft u niet van betaling van het lesgeld.
– Tijdig afgezegde lessen kunnen in overleg met de docent worden ingehaald (binnen 4 weken). Inhalen is niet mogelijk tijdens repetitieperiodes van voorstellingen of wedstrijden.
– Bij langdurige afwezigheid (minimaal 4 weken) door bijvoorbeeld zwangerschap, ziekte of blessure zal alleen bij tijdelijke melding het lesgeld voor de daaropvolgende periode worden stopgezet.

Kledingvoorschriften
Voor alle lessen gelden kledingvoorschriften. Deze zijn te vinden op de website van Studio Ses. Van leerlingen wordt verwacht dat zij, zonder verdere aansporing, binnen 4 weken na hun eerste les de verplichte danskleding en -schoenen aanschaffen.

Bezoek van ouders/verzorgers
Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om lessen bij te wonen in de zalen. Daarvoor organiseren we kijklessen en presentaties.

Wijzigingen
Studio Ses heeft het recht om:
– een activiteit te annuleren als er onvoldoende belangstelling voor is;
– andere docenten in te schakelen dan die in de brochure of op de website staan vermeld.
Uiteraard wordt u in al deze gevallen tijdig geïnformeerd.

Privacy
– Op de Algemene Voorwaarden is onze Privacy Verklaring van toepassing. Deze is te vinden op de website van Studio Ses.
– Het is mogelijk dat tijdens lessen of presentaties beeldmateriaal van leerlingen wordt gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hier wel of geen toestemming geeft.

Aansprakelijkheid
Studio Ses stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade aan of vermissing van eigendommen, ondervonden tijdens de lessen, repetities of te geven voorstellingen, en evenmin voor die welke ondervonden op heen- en/of terugweg.