Ziek- of afmelding les


– Als een leerling de les niet kan volgen, dient dit te worden doorgegeven via onderstaand formulier, per mail of telefonisch. 
– Het verzuimen van lessen, ongeacht de reden, ontheft u niet van betaling van het lesgeld.
– Tijdig afgezegde lessen kunnen in overleg met de docent worden ingehaald (binnen 4 weken). Inhalen is niet mogelijk tijdens repetitieperiodes van voorstellingen of wedstrijden.
– Bij langdurige afwezigheid (minimaal 4 weken) door bijvoorbeeld zwangerschap, ziekte of blessure zal alleen bij tijdelijke melding het lesgeld voor de daaropvolgende periode worden stopgezet.